Af hensyn til sprogbrug samt indhold i dette videoklip, er det blevet redigeret - vi har dog kendskab til den rigtige ordlyd og kender ligeledes navnene på de involverede😙!